[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Долна Лисина

Долна Лисина

  Долна Лисина е село в община Босилеград и се намира в планински район 11 километра северозападно от Босилеград, с надморска височина от 960 метра. Повърхността на селото е 1498,50 хектара, а гъстотата на населеността е 12 жители на км2, докато надморската височина на селото 1064 метра. Долна Лисина граничи със селата : Горна Лисина, Милевци, Гложйе и с градското селище Босилеград. Традиционално Долна Лисина се състои от 11 махали, които разпрснати от двете страни на Божичка река, а те са : Селище, Габерски дол, Яловарник, Густо Лешйе , Србин дол, Леска, Село, Топлик, Габриче, Криви пресад, Пеневица, Стано Нивче. Някои от тези махали , днес са без население. В план е откриването на мина за експлоатация на фосфати "Лисина" в близост до град Босилеград. Лисина е най-голям руден залеж на фосфати в континентална Европа, и е от голямо стратегическо значение. В село Долна Лисина се намира и храм „Свети Спас”. 

  Според преброяването на населението от 2002 година в село Долна Лисина има 316 жители, а според преброяването от 2011 година има 180 жители.

  Според преброяването от 2002 година в село Долна Лисина са живяли 277 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 48,5 години ( 46,0 за мъжете и 51, 2 за жените). Селото е имало 113 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,80. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отчита спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker