[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Караманица

Караманица


Караманица е село в община Босилеград и се намира югозападно от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1329,83 хектара, а гъстотата на населеността е 3,7 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1321 метра. Село Караманица граничи със следните села: Доганица, Горно Тлъмино и Жеравино, а в известна степен граничи и с територията на община Търговище.

Във село Караманица започна с работа и мина за експлоатация на олово и цинк, чиито рудни резерви са оценени като много високи, а които в себе садържат частици на мед и злато, което осигурява работа на миньрите и през следващия век. 

Според преброяването от 2002 година е имало 83 жители, а според преброяването от 2011 година има 47 жители.

Според преброяването от 2002 година във село Караманица живеят 73 пълнолетни житела, а средната възраст на населението е 50,3 години ( 47,2 при мъжете и 52,6 при жените). Във селото има 36 домакинства, а средния брой на лицата (членовете) в едно домакинство е 2,31. Населението във селото е доста нехомогенно, а през последните три преброявания се наблюдава спад в броя на населението.

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker