[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Бранковци

Бранковци

Бранковци е село в община Босилеград и се намира на юг от градското селище Босилеград и граничи със селата : Млекоминци, Рибарци, Рикачево, Зли дол, Бресница, а с една своя част граничи с държавната граница с Република България. Повърхността на селото е 1434,97 кв.км, и гъстота на населението от 5,4 жители на кв.км, а надморската височина на село Бранковци е около 851 метра. Махалите в селото са: Козарник, Мртворници, Балинци, Кръстина махала, Ступиче, Рупи и Петрова махала. В Бранковци се намира и храмът „Свети Харалампийе”.

Според преброяването от 2002 година в село Бранковци е имало 116 жители, а според преброяването от 2011 година има 76 жители.

Според преброяването от 2002 година във село  Бранковци живеят 101 възрастни жители, а средната възраст на населението е 50.3 години (49,6 за мъжете и 50,3 за жените). Селото е имало 50 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,32 члена по домакинство. През последните три преброявания, наблюдава се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker