[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Долна Ръжана

Долна Ръжана

Долна Ръжана е село в община Босилеград, северозападно от град Боселеград. Повърхността на това село е 1185,98 хектара и гъстота на населението от 4,3 км2, докато надморската височина на селото е около 1366 метра. Махалите на село Долна Ръжана са : Джонини, Джокини, Гузобийе, Ишор, Машалкина махала и Шукеини. Долна Ръжана, Горна Лисина, Плоча и Долна Любата и със селата на община Сурдулица.

Според преброяването от 2002 година и е имало 79 жители, а според преброяването от 2011 година е имало 51 жители.

Според преброяването от 2002 година в село Долна Ръжана живеят 77 жители, а средната възраст на населението е 55,1 години ( 49,7 за мъжете и 60,8 за жените). Селото е имало 34 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,32 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението. 

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker