[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Бресница

Бресница

Бресница е село в община Босилеград и се намира на юг от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1742,46 хектара,  гъстота на населението от 2,8 житела на km2, а надморската височина на селото е 814 метара. Село Бресница граничи със следните села: Паралово, Буцалево, Млекоминци, Зли дол, Яресник и Црноштица, а състои се от следните махали: Близначене, Чорбаджиска махала, Врголонци, Качатчане, Козарчане (Козарска падина), Ранчин дол и Широко присойе. Във селото се намира  храм „Свети пророк Илия”.

Според преброяването от 2002 година има 77 жители, а според преброяването от 2011 година 47 жители.

Според преброяването от 2002 година в  село Бресница живеят 68 възрастни жители, а средната възраст на населението е 55,4 години (56,4 за мъжете и 54,6 за жените). Селото е имало 35 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,20 члена. Населението на селото е доста нехомогенно, а през последните три преброявания, отбелязва се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker