[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Горна Ръжана

Горна Ржана

Горна Ръжана е село в Сърбия, община Босилеград в Пчинска област, северозападно от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1330.12 хектара и гъстота на населеността от 4.1 житела на кв.км, докато надморската височина на селото е около 1239 метра. Горна ръжана се намира във планински район, а през селото протича Ръжанска река, която е богата с риби. Селото граничи с селата : Долна Ръжана, Плоча и Барйе, както и със селата които принадлежът към община Сурдулица, съставени от 9 раззхвърлени махали – Валог, Долинчане, Гераци, Бонджина махала, Плавило, Пиперкова махала, Берковци, Видимска махала и Мишевци. Днес някои от махалите са без население.

Според преброяаването на населението от 2002 година е имало 95 житела, а според преброяването от 2011 има 55 житела.

Според преброяването от 2002 година в селището Горна Ръжана живеят 74 жители, а средната възраст на населението е 44.7 години ( 43.6 за мъжете и 46.0 за жените). Селото е имало 29 домакинства, а средния брой на членовете 3.28 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброяване се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker