[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Доганица

Доганица


Доганица е село в община Босилеград разположено югпзападно от от община Босилеград. Повърхността на селото е 1144,91 хектара, а гъстотата на населението е 2,7 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1063 метра. Селото граничи със селата: Назърица, Горно Тлъмино, Караманица и със селата на община Търговище. Махалите на цело Доганица са: Дълго присое, Ясикар, Метежевци, Тънка артина, Ридарци и Банкерци. В село Доганица намира се храм „Св. Марко”.

 

Според преброяването на населението от 2002 година селото е имало 50 житела, а според преброяването от 2011 година има 30 житела.

Според преброяването от 2002 година в селото са живяли 44 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 28,6 години (44,0 за мъжете и 52,7 за жените). Селото е имало 23 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е бил 2,17 члена. В последните три преброявания, наблюдава се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker