[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > Обществени организации > Образование

     Образование

     Основите на образованието в Босилеградска община са поставени с изграждането на църквата „Света Троица“ в село Извор1833 година. В състав на църквата по това време е отворено първо училище, а от цялото население, чиито брой тогава е бил 1.600, само 111 са имали основна грамотност. В края на 19–ти век и в селата се отварят начални училищта в които преподават учители от босилеградския край. В началото на 1890 г. отваря се първото училище в Босилеград, а първият учител, който работи в училището е Антон Харизанов. От 1900 до 1912 г. в Босилеград работи и Треклянска прогимназия, с което процента на грамотност достига 30%. 

    Днес се в Босилеград намира основно училище „Георги Димитров“, което в момента похаждат около 406 ученика. В селата Горна Любата, Горна Лсина, Долна Любата и Бистър се намират клонове на основното училище за ученици от първи до осми клас (64 ученика през 2011/2012), а в 22 села се намират клонове за ученици от първи до четвърти клас (106 ученика през 2011/2012 г.). Поради липсата на средства за поддръжка на съществуващтите съоръжения, те са в лошо състояние, неопходимо е да се реконструира фискултурната зала на училището. През 2011 г. , с изграждането на двата нови котела към старата система е решен проблема с отоплението на училището. С намаляването на населението някои училища са затворени, някои осмокласни училищта работят с по 20 ученика, докато някои четворокласни работят с по един ученик. 

     С указ на българския цар Борис lll започва строежа на гимназията в Босилеград, а на 5 ноември 1941 година за първ път отваря врати Гимназия „Княгиня Мария Луиза“. По късно, след 1945 г. е прекрстена на Гимназия „Иван Караиванов“, а от 1990 г. работи с името „Гимназия“. Гимназията в момента похаждат 212 ученика (2011/2012). Тя е класическа, в нея изучват както природно - математическите предмети така и езици. В самата сграда се намират и две паралелки филиали на техникуми от Враня, в които учениците се обучават в специализиран курс по икономика и автоелектроника, а обучението е в срок от три години. 

 

      Град Босилеград располага и с една детска градина „Детска Радост“, в която се намира и предучилищно образование, което работи в две паралелки. Също така съществуват и детски градини в с.Райчиловци и с. Гложйе.

 

 

 

    

      Поради одалечението на селата в Босилеград се намира общежитие за ученици от основното и средното училище, с кухня и места за спане, защото поради далечина не могат да отиват в домовете си. Общежитието за ученици е построено 1989.г. Тъй като е зимата в Босилеград продължителна и през този период е невъзможно упражняването на спортно развлекателни дейности на деца, младежи и възрастни, построена е и спортна зала.

 

 

КОНТАКТИ:

ОУ ''ГЕОРГИ ДИМИТРОВ'' БОСИЛЕГРАД

Ул. Иво Лола Рибар бб.;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: Методи Чипев;

Телефон: +381(0)/17- 877- 090; +381(0)/17- 877- 091.

 

''ГИМНАЗИЯ'' БОСИЛЕГРАД

Ул. Георги Димитров 92;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: Антон Тончев;

Телефон: +381(0)/17- 877- 260.

 

Детска градина ''ДЕТСКА РАДОСТ'' БОСИЛЕГРАД

Ул. Иво Лола Рибар бб.;

17540 БОСИЛЕГРАД; 

Директор: Тоше Александров;

Телефон: +381(0)/877- 336.

 

''УЧИЛИЩНО ОБЩЕЖИТИЕ'' БОСИЛЕГРАД

Ул. Иво Лола Рибар бб.;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: Зорица Дойчинов;

Телефон: +381(0)/17- 878- 493; Телефакс: +381(0)/17- 878- 493.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker