[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Ярешник

Ярешник


Ярешник е село в община Босилеград и се намира в планинската част на общината, южно от градското селище (град) Босилеград. Повърхността на селото е 1211,02 хектара, а гъстотата на населеността е 4,2 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1230 метра. Село Ярешник граничи със селата: Црнощица, Долно Тлъмино, Горно Тлъмино и Назърица, а махалите на селото са: Лештар, Келевци, Равниште, Тричковица, Каладжии, Тъмна махала. Във село Ярешник се намира храмът „Преподобна Параскева- Света Петка”.

Специален природен резерват „Ярешник”, се намира в близос до село Ярешник, КО Ярешник. В този резерват по преценка има над 1000 дървчета.

Според преброяването на населението от 2002 година село Ярешник е имало 96 житела, а според преброяването на населението от 2011 година има 51 жители.

Според преброяването от 2002 година във село Ярешник са живяли 87 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 48,3 години ( 49,0 за мъжете и 47,5 за жените). Селото е имало 32 домакинства, а средния брой на лицата в едно домакинства е 3,00. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker