[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Горно Тлъмино

Горно Тлъмино


Горно Тлъмино е село в община Босилеград, а намира се на юг от цетара на град Босилеград. Повърхността на селото е 2861,08 хектара, а гъстотата на населеността е 4,6 житела на кв.км, докато надморската височина на селото е 980 метра. Горно Тлъмино се граничисъс селата: Назърица, Ярешник, Долно Тламино, Жеравино, Караманица, Доганица, а с една своя част се насланя на държавната граница на Република България. Село Горно Тлъмино е разделено на махалите: Киселица, Речиче, Гноиште, Лучане, Братарци, Кршел, Явор, Еларе, Еровци, Аматица, Дедовица, Плочаре, Шийаняк, Милчовица и Куклица. В Горно Тлъмино намират  храмовете „ Света Богородица” и „Свети Илия”.

Според преброяването на населението от 2002 година е имало 184 жители, а според преброяването от 2011 година има 129 жители.

Според преброяването на населението от 2002 година в село Горна Тлъмино живяли са 166 пълнолетни жители, а средната възраст е 52,0 година (51,2 за мъжете и 52,8 за жените). Селото е имало 78 домакинства е 2,36. През последните три преброявания, наблюдава се спад на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker