[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > Новини > Обширно

РТВ Босилеград - Новини: 13.06.2014 г.

Вчера се проведе 12-то редовно заседание на Общинската скупщина

За около 3 и половина часа местният парламент разгледа 14 точки от дневния ред, а последната точка – въпроси и предложения бе разгледана след едночасова почивка.

Съветниците приеха Окончателния отчет на общинския бюджет за 2013 г., решението за строене и поддържане на паметници на територията на общината, решението относно мерките за защита от шум и оперативен план за защита срещу наводнения от втория ред за теритирията на общината. Mестният парламент даде положителен вот и за статутите на обществените комуналните предприятия "Чистота", "Общински пазар", "Общинско гробище" и обществените предприятия "Общинска жилищна агенция Босилеград" и "Спо6ртен център Младост". Съветниците, с мнозинство, поткрепиха назначаването на нов Училищен съвет на основно училище "Георги Димитров", както създаването на експертна комисия, която да разработи годишна програма за защита, уреждане и ползване на земеделските площи. Като допълнителна точка от дневния ред на самото заседание бе приета годишна Програма за заштита, уреждане и ползване на земеделски площи, за територията на община Босилеград за 2014 година.

<<< назад ...


  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker