[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Општина Босилеград

Обавештење о промени е-маил адресе

Обавештавамо све заинтересоване странке и организације да од петка 05.08.2022. год. е-маил адреса општине opstina@bosilegrad.rs није у функцији. Молимо вас да све ваше мејлове убудуће шаљете на opstina.bosilegrad@gmail.com која ће се до даљњег користити

.... опширније >>>Општина Босилеград

Резултати испитивања површинских вода на територији општине Босилеград

Општина Босилеград је на основу Програма контроле квалитета површинских вода на територији општине Босилеград ангажовала акредитовану институцију која је извршила мониторинг површинских вода 31.маја 2022.године.

.... опширније >>>Републички Завод за статистику објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

За пројекат: „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, заведен под бројем IV-501-67/2022, подносиоца захтева „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна”.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Царице Јелене бр.82, 11080 Београд, 14.04.2022.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker