[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

.... опширније >>>На основу члана 6. у вези чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гл.града Врања“, бр.24/2019) Општинско веће општине Босилеград упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2024. И 2025 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати дана 19.12.2022. (понедељак) са почетком у 09.00 сати у сали Скупштине општине Босилеград.

.... опширније >>>На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса бр:06-310-2/2022 од 24.11.2022. године Oштина Босилеград расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину

.... опширније >>>СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград

.... опширније >>>Општинска управа општине Босилеград оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград (Обрађивач урбанистичког пројекта „ИСТ УРБАН“ Д.О.О. Ниш)

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker