[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator. Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Јавни позив за учешће у јавној расправи

НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

На основу члана 112. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 16/2008, 20/2009 и „Службени гласник града Врања“, бр.45/2013) и тачке II Решења о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр.26/2018), Комисија за израду Нацрта Статута општине Босилеград, објављује Јавни позив за учешће у јавној расправи o НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

.... опширније >>>ПРОМЕНA СТАТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

ИЗРАЂЕН НАЦРТ НОВОГ СТАТУТА

На основу члана 112. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“ број: 45/13), а у вези члана 41. став 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“; број 47/18), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 14. септембра 2018. године, донела је одлуку о приступању промени статута општине Босилеград

.... опширније >>>РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРВA ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских документа („Сл. гласник РС", бр.64/15), Општинска управа општине Босилеград

.... опширније >>>ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ - "ЧАРАПАРА"

Општина Босилеград, ул. Георги Димитров, бр. 82, издаје у закуп пословни простор - део објекта текстилне индустрије за производњу одевних предмета некадашња „Чарапара“

.... опширније >>>Општина Босилеград у сарадњи са Саветом Европе

Почела реализација пројекта “Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград”

Општина Босилеград је, у сарадњи са Саветом Европе, почела са реализацијом пројекта “Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград”. Овим путем обавештавамо грађане да ће општина у току реализације пројекта (01.09.2018. – 15.03.2019.) предузети низ активности са циљем побољшања положаја припадника бугарске мањине у Босилеграду.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker