[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Национална служба за запошљавање и Општина Босилеград Расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих ( у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање - Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба).

.... опширније >>>Национална служба за запошљавање и Општина Босилеград расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање - Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

.... опширније >>>На основу члана 25. и члана 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гл.града Врања“, бр.24/2019) Општинско веће општине Босилеград упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СЕЧИ ВЕЛИКОГ БОРА НА ТРГУ ИСПРЕД СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НА К.П.БР. 316 КО БОСИЛЕГРАД 1, А СВЕ У ОКВИРУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА БОСИЛЕГРАД“

Јавна расправа ће се одржати дана 03.07.2023. (понедељак) са почетком у 10.00 сати у сали Скупштине општине Босилеград. Предмет јавне расправе је сеча великог бора на горе поменутој парцели.

.... опширније >>>На основу члана 9. и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010) дана 31.05.2023.год., Општина Босилеград oбјављује

Обавештење о захтеву за давање мишљења

На основу горе наведеног, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 88/10), рок за достављање мишљења је 15 дана од дана објављивања захтева за давање мишљења, односно до 15.јуна 2023.године.

.... опширније >>>На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког систе

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Босилеград за 2023. годину

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker