[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator. Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 13.12.2018. године расписује

Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласнк РС“, број 129/07, 83/2014-др.Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и „Службени гласник града Врања“, број 20/09 и 45/13), члана 3. Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-01-00163-107/2018-09 од 05.02.2018. године заведен код општине Босилеград 401-61/18 од 12.02.2018. године закључен између Републике Србије – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Босилеград, Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 13.12.2018. године расписало је Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград

.... опширније >>>Председник Општине Босилеград на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја општине Босилеград за 2018.годину(„Сл.гласник Града Врања“број 17/2018 од 04.06.2018.године) и предходну сагласност Министарства пољопривреде

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018.ГОДИНИ

Расписује се Конкурс за реализацију инвестиција 101.2.1. ,101.4.1. , 101.4.2. ,101.5.1. ,101.5.10. ,101.6.1. ,101.6.2. у складу са Програмом за спровођење поњљпривредне политике и политике рурарног развоја општине Босилеград у 2018.години у периоду од 11.12.2018.године до 21.12.2018.године.

.... опширније >>>Јавни позив за учешће у јавној расправи

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Јавни увид у Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина може се обавити у периоду од 11.12.- 14.12.2018. године у просторијама локалне пореске администарције Општинске управе општине Босилеград у канцеларији број 17 , у времену од 12,00 до 14,00 часова сваког радног дана.

.... опширније >>>Други јавни позив за доделу подстицајних средстава

Спровођење мера/активности за ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживањe породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса

Расписује се Други јавни позив за доделу средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Јединицама локалне самоуправе за спровођење мера/активности ублажавања економске цене детета кроз економског оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса, мера активности 4. Ублажавање економске цене подизање детета –подршка привреди и пољопривреди кроз економског оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичног бизниса.

.... опширније >>>Јавни позив за учешће у јавној расправи

НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

На основу члана 112. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 16/2008, 20/2009 и „Службени гласник града Врања“, бр.45/2013) и тачке II Решења о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр.26/2018), Комисија за израду Нацрта Статута општине Босилеград, објављује Јавни позив за учешће у јавној расправи o НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker