[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Републички Завод за статистику објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

За пројекат: „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, заведен под бројем IV-501-67/2022, подносиоца захтева „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна”.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Царице Јелене бр.82, 11080 Београд, 14.04.2022.

.... опширније >>>Општинска управа општине Босилеград оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима спратности П на кп бр.1037/1 КО Босилеград 1 (Обрађивач плана „Инкопројект планирање“ Лесковац)

.... опширније >>>ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Упис у основну школу обавезан је за децу рођену од 1. марта 2015. до 1. марта 2016. године. Деца рођена између 1. марта и 1. септембра 2016. године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у први разред.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker