[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


На основу члана 6. у вези чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гл.града Врања“, бр.24/2019) Општинско веће општине Босилеград упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2024.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати дана 08.12.2023. (петак) са почетком у 09.00 сати у сали Скупштине општине Босилеград.

.... опширније >>>Општинско веће општине Босилеград дана 08.11.2023. године упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у јавној расправи о одлуци о утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зонуза територију општине Босилеград

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград 04.10.2023.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград 19.09.2023.

.... опширније >>>Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker