[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


На основу члана 9. и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010) дана 31.05.2023.год., Општина Босилеград oбјављује

Обавештење о захтеву за давање мишљења

На основу горе наведеног, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 88/10), рок за достављање мишљења је 15 дана од дана објављивања захтева за давање мишљења, односно до 15.јуна 2023.године.

.... опширније >>>На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког систе

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Босилеград за 2023. годину

.... опширније >>>Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

.... опширније >>>На основу члана 6. у вези чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гл.града Врања“, бр.24/2019) Општинско веће општине Босилеград упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2024. И 2025 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати дана 19.12.2022. (понедељак) са почетком у 09.00 сати у сали Скупштине општине Босилеград.

.... опширније >>>На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса бр:06-310-2/2022 од 24.11.2022. године Oштина Босилеград расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker