[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса бр:06-310-2/2022 од 24.11.2022. године Oштина Босилеград расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину

.... опширније >>>СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград

.... опширније >>>Општинска управа општине Босилеград оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград (Обрађивач урбанистичког пројекта „ИСТ УРБАН“ Д.О.О. Ниш)

.... опширније >>>ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД – ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

.... опширније >>>ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД – ОПШТИНСКА УПРАВА -СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа Босилеград – Служба заштите животне средине, даје следеће обавештење:  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна, поднео Општинској управи Босилеград - Служби за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker